האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאקדמיה הצ׳כית למדעים מתכבדות להזמינכם לכינוס בנושא
 

Plant Genomics

 
Monday - Tuesday, March 18-19, 2019
 
The Israel Academy of Sciences and Humanities
Albert Einstein Square, 43 Jabotinsky Street, Jerusalem
 
To register please contact Mrs. Cochi Mamiran: cochi@academy.ac.il
 
 
 
Israel
 
 
 
 
Plant Genomics