מאגרי מידע - Copy - (en)

כללי

Purdue. Department of Agronomy. Unergraduate and graduate courses on the Web
Rhodes University. South Africa. Web resources for Botany & Plant Biology courses
Plants and Human Affairs

סיסטמטיות צמחים

Interactive Plant Classification

ביולוגיית צמחים - כללי

מבנה הצמח

פיזיולוגיה של הצמח

Plant Effects on Soil Water. The University of Texas

מטבוליזם שניוני

פוטוסינטזה

אצות, ווירוסים ופטריות

גנטיקה של צמחים

אוספי תמונות

Gardening Plants
Internet accessible herbaria. Tel Aviv

מיפוי צמחייה

תוכנה ומולטימדיה

ספרים

מטרות האגודה הן לקדם התעניינות ולעודד מחקר בתחומים השונים של מדעי הצמח, כמו גם לעודד שיתופי פעולה בין חברי האגודה וחברי אגודות דומות ברחבי העולם.