כנס האגודה הישראלית למדעי הצמח

 

28 בספטמבר 2016

 

לוח זמנים

 
 
8:30-9:30

9:30-9:40

9:40-10:20

9:20-10:50

10:50-11:20

11:20-12:20

12:20-12:40

12:40-2:20

2:20-3:40

3:40-4:10

4:10-5:00

5:00-5:15
 
 
 
הרשמה לכנס

פתיחה והצגת דובר ראשון

keynote speaker

(session 1 (2 talk 15 min

קפה

(session 2 (4 talk 15 min


(session 3 (10 flash talks 2 min

צהרים + פוסטרים + (ישיבת הנהלה)

(session 4 (5 talk 15 min

קפה

keynote speaker

פרסים
 
 
 
 
  • הכנס יתקיים בשפה האנגלית
 
מטרות האגודה הן לקדם התעניינות ולעודד מחקר בתחומים השונים של מדעי הצמח, כמו גם לעודד שיתופי פעולה בין חברי האגודה וחברי אגודות דומות ברחבי העולם.