רישום לכנס - Copy

 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נא סמן כוכבית ליד שמו של המחבר המגיב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
להגשת תקציר לכנס נא למלא את הקובץ המצורף מטה ולצרף אותו לטופס.
 
 
 
 
 
 
 
התשלום לכנס יתבצע במקום בצ'ק או במזומן בלבד.
 
  • הכנס יתקיים בשפה האנגלית