רישום לכנס

הרישום לכנס הסתיים
התשלום לכנס יתבצע במקום בצ'ק או במזומן בלבד.
  • הכנס יתקיים בשפה האנגלית