רישום לכנס

 
הרישום לכנס הסתיים
 
התשלום לכנס יתבצע במקום בצ'ק או במזומן בלבד.
 
  • הכנס יתקיים בשפה האנגלית