צמחים אלרגניים

 
 
 
usa2
 
 
 
 
תחזית פריחה אלרגנית ונתוני מעקב מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה
 
 
 
 
מטרות האגודה הן לקדם התעניינות ולעודד מחקר בתחומים השונים של מדעי הצמח, כמו גם לעודד שיתופי פעולה בין חברי האגודה וחברי אגודות דומות ברחבי העולם.