פיזיולוגיה של הצמח

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
Plant Effects on Soil Water. The University of Texas
 
 
 
 
 
מטרות האגודה הן לקדם התעניינות ולעודד מחקר בתחומים השונים של מדעי הצמח, כמו גם לעודד שיתופי פעולה בין חברי האגודה וחברי אגודות דומות ברחבי העולם.