מאגרי מידע - Copy

 

כללי

 
Purdue. Department of Agronomy. Unergraduate and graduate courses on the Web
 
Rhodes University. South Africa. Web resources for Botany & Plant Biology courses
 
Plants and Human Affairs
 

סיסטמטיות צמחים

 
Interactive Plant Classification
 

ביולוגיית צמחים - כללי

 

מבנה הצמח

 

פיזיולוגיה של הצמח

 
Plant Effects on Soil Water. The University of Texas
 

מטבוליזם שניוני

 

פוטוסינטזה

 

אצות, ווירוסים ופטריות

 

גנטיקה של צמחים

 

אוספי תמונות

 
Gardening Plants
 
Internet accessible herbaria. Tel Aviv
 

מיפוי צמחייה

 

תוכנה ומולטימדיה

 

ספרים

 
מטרות האגודה הן לקדם התעניינות ולעודד מחקר בתחומים השונים של מדעי הצמח, כמו גם לעודד שיתופי פעולה בין חברי האגודה וחברי אגודות דומות ברחבי העולם.