כנס האגודה הישראלית למדעי הצמח

 
 
 
usa2
 
 
 
 

13 בפברואר 2019

 
 
 
הוועדה המארגנת
 
שמעון רחמילביץ, אפרים לווינסון, איילון שני, רחל אמיר, סיגל סבלדי-גולדשטיין, מיכל אורן-שמיר, צבי פלג, אהרון פאיט, ירון שיטרית וורד צין

 
 
SAVE THE DATE 13.2.19 - reg update 12.11.18
 
 
 
program_A4_P_14.8
 
 
 
 
מטרות האגודה הן לקדם התעניינות ולעודד מחקר בתחומים השונים של מדעי הצמח, כמו גם לעודד שיתופי פעולה בין חברי האגודה וחברי אגודות דומות ברחבי העולם.