כנס האגודה הישראלית למדעי הצמח

 
usa2
 

13 בפברואר 2019

 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
קמפוס שדה בוקר
אולם משפחת ג'ורג' אוונס
מועד אחרון להגשת תקצירים להרצאות ופוסטרים
15 באוקטובר 2018
דמי רישום: 200 ש"ח
סטודנטים וגימלאים: 50 ש"ח
ועדה מארגנת:
שמעון רחמילביץ, אפרים לווינסון, עוז ברזני, איילון שני, רחל אמיר, סיגל סבלדי-גולדשטיין, מיכל אורן-שמיר, צבי פלג, אהרון פאיט, ירון שיטרית וורד צין

  • הכנס יתקיים בשפה האנגלית
מטרות האגודה הן לקדם התעניינות ולעודד מחקר בתחומים השונים של מדעי הצמח, כמו גם לעודד שיתופי פעולה בין חברי האגודה וחברי אגודות דומות ברחבי העולם.